Последно актуализиран : 08.04.2019
Писта Отворена Обработена
1 Рила
2 Иглика
3 Ротата
4 Ситняково 1
5 Ситняково 2
6 Ситняково 3
7 Ситняковски път
8 Мартинови бараки 1
9 Червено знаме
10 Мартинови бараки 2
11 Мартинови бараки 3
12 Мартинови бараки 4
13 Харамия
14 Фонфон
15 Ястребец 1
16 Попангелов
17 Ястребец 3
18 Сухар
19 Маркуджик 1
20 Маркуджик 2-А
21 Маркуджик 2-Б
22 Маркуджик 3
24 Сноу парк Бороспорт
26 Детски парк Борокидс
28
Легенда
За начинаещи Отворена
Лека Затворена
Средна Частично отворена
Трудна Отворена, необработена писта - подходяща за свободен стил (freeride) каране.