Лифт Дължина Денивелация (в метри) Работно време Работи
Кабина "ЯСТРЕБЕЦ" 4827 1054 Работно Време от 8:30 до 18:30 часа, последно качване от долна станция в 17:30 часа.

ЧЕТИРИСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ "СИТНЯКОВО ЕКСПРЕС" 1786 439 08.30 ч - 18.30 ч
Последно качване от долна станция 18.00 ч
ЧЕТИРИСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ "ЯСТРЕБЕЦ ЕКСПРЕС" 2050 609 08.30 ч - 16.30 ч
Последно качване от долна станция 16.30 ч
Ски центърът затваря в 17.00
ЧЕТИРИСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ "МАРКУДЖИК 2" 950 342 09.00 ч - 15.45 ч
Последно качване от долна станция 15.45 ч
Ски центърът затваря в 16.15
ЧЕТИРИСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ “МАРТИНОВИ БАРАКИ” 1209 313 Дневно каране:
08.30 ч. - 16.20 ч.
Последно качване от долна станция 16.20 ч.
Ски-центърът затваря в 16.50 ч.

Нощно каране:
18.00 ч. - 21.30 ч.
Последно качване от долна станция 21.30 ч.
Ски-центърът затваря в 22.00 ч.
СКИ ВЛЕК “СИТНЯКОВО” 226 45 08.30 ч - 16.30 ч
Последно качване от долна станция 16.30 ч
Ски центърът затваря в 16.50
СКИ ВЛЕК “МАРКУДЖИК 1” 903 223 09.00 ч - 15.45 ч
Последно качване от долна станция 15.45 ч
Ски центърът затваря в 16.15
СКИ ВЛЕК “МАРКУДЖИК 3” 1031 366 09.00 ч - 15.45 ч
Последно качване от долна станция 15.45 ч
Ски центърът затваря в 16.15
СКИ ВЛЕК “МАРКУДЖИК 0” 500 42 09.00 ч - 15.45 ч
Последно качване от долна станция 15.45 ч
Ски центърът затваря в 16.15
СКИ ВЛЕК “РИЛА” 180 33 Дневно каране:
08.30 ч. - 16.30 ч.
Последно качване от долна станция 16.30 ч.
Ски-центърът затваря в 16.50 ч.

Нощно каране:
18.00 ч. - 21.30 ч.
Последно качване от долна станция 21.30 ч.
Ски-центърът затваря в 22.00 ч.
СКИ ВЛЕК “ИГЛИКА” 193 50 Дневно каране:
08.30 ч. - 16.30 ч.
Последно качване от долна станция 16.30 ч.
Ски-центърът затваря в 16.50 ч.

Нощно каране:
18.00 ч. - 21.30 ч.
Последно качване от долна станция 21.30 ч.
Ски-центърът затваря в 22.00 ч.
СКИ ВЛЕК “РОТАТА” 500 50 Дневно каране:
08.30 ч. - 16.30 ч.
Последно качване от долна станция 16.30 ч.
Ски-центърът затваря в 16.50 ч.

Нощно каране:
18.00 ч. - 21.30 ч.
Последно качване от долна станция 21.30 ч.
Ски-центърът затваря в 22.00 ч.
Легенда
Отворен Затворен Частично отворен