Лифт Дължина Денивелация (в метри) Работно време Работи
Кабина "ЯСТРЕБЕЦ" 4827 1054  
ЧЕТИРИСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ "СИТНЯКОВО ЕКСПРЕС" 1786 439 08.30 ч - 16.30 ч
Последно качване от долна станция 16.20 ч
ЧЕТИРИСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ "ЯСТРЕБЕЦ ЕКСПРЕС" 2050 609  
ЧЕТИРИСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ "МАРКУДЖИК 2" 950 342  
ШЕСТСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ “МАРТИНОВИ БАРАКИ ЕКСПРЕС” 1209 313  
СКИ ВЛЕК “СИТНЯКОВО” 226 45 08.30 ч - 16.30 ч
Последно качване от долна станция 16.30 ч
Ски центърът затваря в 16.50
СКИ ВЛЕК “МАРКУДЖИК 1” 903 223  
СКИ ВЛЕК “МАРКУДЖИК 3” 1031 366  
СКИ ВЛЕК “МАРКУДЖИК 0” 500 42  
СКИ ВЛЕК “РИЛА” 180 33  
СКИ ВЛЕК “ИГЛИКА” 193 50  
СКИ ВЛЕК “РОТАТА” 500 50  
Легенда
Отворен Затворен Частично отворен